Cursos intensius de preparació per a les proves d’accés dels centres de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques (ESDAP) com LLotja i Pau Gargallo i a part, preparació per l’Escola Superior de Conservació i Restauració de béns culturals de Catalunya (ESCRBCC).

– Títol superior i de Grau (EEES) en:
– Disseny Gràfic
– Disseny d’Interiors
– Disseny de Moda
– Disseny de Producte
– Títol de Grau en:
– Conservació i Restauració de béns culturals
– Proves Pau/Selectivitat
Dibuix lineal: Sistema diédric, Projeccions, Perspectiva
– Dibuix del natural (Mètode Clàssic): Encaix, intenció de forma, llum/ombra i modelat.