Comencem a posar les bases de l’ofici des d’edats ben primerenques.

No hi ha cap edat mínima per a començar a dibuixar i aprendre, però per a poder entrar a l’escola hem establert l’edat mínima de 8 anys,  ja que a aquesta edat l’alumne està preparat per a assolir els recursos i les eines necesàries per a l’aprenetatge del mètode clàssic. No obstant, hem tingut alumnes d’edats inferiors que han mostrat una maduresa suficient com per a poder adaptar-se al sistema d’aprenentatge.

La temàtica està adaptada a la seva edat; treballem elements de la natura, plantes, animals, etc. Personatges d’animació MANGA o còmic, i altres temes que els motivin a esforçar-se per aconseguir un bon resultat. També treballem del natural amb cavallet i amb carbonet. Introduim el color amb tècniques seques; ceres, llapissos de color i pastels.

EDAT:
Classes per a infants i joves a partir dels 8 anys.