Intensive preparation courses for the entrance examinations of the centers of l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques (ESDAP) like LLotja i Pau Gargallo and apart, preparation for l’Escola Superior de Conservació i Restauració de béns culturals de Catalunya (ESCRBCC).

Degree and Degree (EEES) in:
Graphic design
Interior design
Fashion Design
Product Design
Degree in:
Conservation and Restoration of cultural assets
PAU Tests / Selectivity
– Linear drawing: Dihedral system, Projections, Perspective
Drawing of the natural (Classical Method): Lace, intention of form, light / shadow and modeling.
HORARIS:
Dimarts a Divendres de 11:00h. a 14h.
Dimarts i Dijous de 17h. a 21h.
Grups reduïts
PREUS
MATRÍCULA ANUAL
 70€
PREU MENSUAL
1 dia setmana (2h/setmana) 89€
2 dies setmana (4h/setmana) 130€
3 dies setmana (6h/setmana) 195€